Giới thiệu

Chia sẻ

Thành tích và Chứng nhận

Chứng nhận đạt được

Giải thưởng Sao Khuê 2023 giải pháp PIACOM ERP

Giải thưởng Sao Khuê 2023 giải pháp EGAS

Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022 5 sao cho giải pháp EGAS

Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022 cho giải pháp EGAS

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Chứng nhậnTop 100 Sản phẩm dịch vụ ưu việt vì cộng đồng

Chứng nhận Top 30 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam

Chứng nhận Đối tác kinh doanh của hãng Phoenix Contact

Chứng nhận Đối tác Kinh doanh của hãng Rockwell Automation

Huân chương lao động hạng 3 năm 2018

Giải thưởng Sao Khuê 2008