PIACOM tham gia trình bày giải pháp Xuất hóa đơn theo lần bán trong các hội thảo do Cục Thuế tổ chức

 PIACOM

 PIACOM
 04:18 CH @ Thứ Bảy - 20 Tháng Giêng, 2024

Từ các chỉ đạo quyết liệt của Thủ Tướng và Tổng Cục Thuế về việc triển khai xuất hóa đơn điện tử theo lần bán tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu, Cục Thuế các tỉnh, thành phố đã tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn để phổ biến quy định và giới thiệu các giải pháp Xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán tới các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Với tính cấp thiết của việc triển khai hiệu quả việc lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, một loạt công điện đã được ban hành để chỉ đạo quyết liệt triển khai: Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023, Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2023, Công điện số 10/CĐ-TCT ngày 19/12/2023.

Vinh dự được nhận lời mời từ các Cục Thuế Tỉnh, Thành phố, PIACOM đã tham gia các chương trình Trao đổi, tập huấn do Cục Thuế tổ chức để giới thiệu về giải pháp phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán và trao đổi, giải đáp các thắc mắc cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong quá trình triển khai. 

Giải pháp Xuất hóa đơn điện tử theo lần bán là giải pháp của PIACOM dựa trên giải pháp quản lý cửa hàng EGAS, đáp ứng Nghị định 123/2023/NĐ-CP và Nghị định 80/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán tại các cửa hàng xăng dầu.

Một số hình ảnh PIACOM làm việc cùng Cục Thuế các tỉnh:

PIACOM tham gia Hội nghị tập huấn Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh 22/12/2023
PIACOM tham gia trao đổi cùng Cục Thuế thành phố Hải Phòng 21/12/2023
PIACOM tham gia trao đổi cùng Cục Thuế thành phố Hà Nội 7/12/2023
PIACOM tham gia trao đổi cùng Cục Thuế tỉnh Ninh Bình
PIACOM tham gia trao đổi cùng Cục Thuế tỉnh Long An
PIACOM tham gia trao đổi cùng Cục Thuế tỉnh Tiền Giang 18/12/2023
PIACOM tham gia trao đổi cùng Cục Thuế thành phố Cần Thơ
PIACOM tham gia trao đổi online cùng Cục Thuế tỉnh Gia Lai
Nguồn:   PIACOM