PIACOM thảo luận về chuyển đổi số ngành xăng dầu tại Hội nghị Hiệp hội xăng dầu Việt Nam

 PIACOM

 PIACOM
 09:10 SA @ Thứ Hai - 22 Tháng Giêng, 2024

Ngày 16/1/2024, PIACOM tham gia hội nghị Công tác chuyển đổi số ngành xăng dầu do Hiệp hội xăng dầu Việt Nam tổ chức.

Hội Nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2024 & công tác chuyển đổi số ngành xăng dầu ngày 16/1/2024

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Hiệp hội đã báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả của Hiệp hội trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị cũng thảo luận về tình hình thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, những khó khăn và thành tích của ngành xăng dầu trong năm vừa qua. Đặc biệt là các vấn đề tiêu điểm hiện nay như: nghiên cứu năng lượng xanh, phát triển công nghệ xăng dầu, các khó khăn của doanh nghiệp xăng dầu khi chi phí vận hành quá lớn, mong muốn có các văn bản hướng dẫn chi tiết của cơ quan chức năng đối với các Nghị định mới ban hành, vấn đề góp ý sửa đổi cơ chế chính sách cho ngành kinh doanh xăng dầu theo hướng hiệu quả, minh bạch và cạnh tranh, thị trường  hơn,...hay vấn đề đang được quan tâm nhất hiện nay là tìm ra giải pháp xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán tối ưu nhất cho các doanh nghiệp xăng dầu.

Ông Trịnh Quang Khanh - Phó chủ tịch Hiệp hội phát biểu
Bà Nguyền Thị Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước phát biểu

Các thành viên hiệp hội cũng thể hiện sự quan tâm đối với việc số hóa, kỹ thuật số, áp dụng tự động trong hoạt động kinh doanh, không chỉ để đáp ứng được các quy định nhà nước mà còn để chủ động tăng hiệu quả kinh doanh.

Các thành viên Hiệp hội thảo luận các vấn đề thị trường xăng dầu

Là thành viên của Hiệp hội xăng dầu, PIACOM đã tham gia thảo luận về các tác động của chuyển đổi số đối với ngành xăng dầu và giới thiệu các giải pháp công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Trong đó hệ sinh thái giải pháp gồm giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp PIACOM ERP, quản lý cửa hàng xăng dầu EGAS, tự động hóa kho xăng dầu PIACOM TAS - là các giải pháp công nghệ của PIACOM giúp doanh nghiệp vận hành liên kết từ văn phòng công ty đến kho xăng dầu và cửa hàng. Hệ sinh thái giải pháp dựa trên nền tảng Công nghệ thông tin và Tự động hóa của PIACOM hỗ trợ doanh nghiệp xăng dầu trong quá trình chuyển đổi số. Qua đó, lần nữa khẳng định PIACOM đồng hành cùng các doanh nghiệp xăng dầu trong quá trình chuyển đổi số.

Chuyên gia của PIACOM trình bày các giải pháp chuyển đổi số ngành xăng dầu

Hiệp hội xăng dầu Việt Nam (VINPA) là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, tư vấn, đầu tư nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và chuyển giao khoa học công nghệ và dịch vụ thương mại theo quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành hàng xăng dầu của Việt Nam.

Nguồn:   PIACOM